Windows 11 filer

Merk at fremdriftsindikatoren kun angir fremdrift målt i antall meldinger eksport uavhengig av den enkelte meldings størrelse. Systemet vil automatisk søke etter saker tilknyttet valgt firma når du velger firma fra firmaboksen. Hvis ingen treff blir funnet eller ønsket sak ikke finnes i listen, kan...